Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ

  Với xu hướng hội nhập của nền kinh tế , nhiều DN Nhỏ và Vừa được mở ra trên thị trường, các DN này ít có kế toán làm việc trực tiếp  tại công ty, do đó các DN thường bỏ qua kế toán quản trị. Trong khi đó kế toán quản trị đóng vai trò rất quan trọng trong DN, đòi hỏi kế toán phải cập nhật hàng ngày và li ên tục giúp DN nắm bắt được tình hình tài chính để vận hành trong kinh doanh một cách nhanh nhất.

Chúng tôi xin đưa ra một số công việc của kế toán nội bộ để các bạn đọc hiểu sâu hơn về công việc của kế toán nội bộ như sau:

Công việc của kế toán nội bộ

1. Kế toán quỹ tiền mặt (đóng vai trò của thủy quỹ ): Căn cứ vào Quy định thu – Quy định chi của DN, kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi vào sổ theo dõi, quản lý luồng tiềng qua quỹ và quản lý tiền.

2. Kế toán kho: Căn cứ vào Quy định xuất, quy định nhập của DN. Kế toán lập chứng từ xuất – nhập, nhập – xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng. Quản lý hàng.

3. Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, Căn cứ vào quy định của DN và ngân hàng mở tài khoản kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.

images (1)

4. Kế toán thanh toán: Căn cứ vào quy định của DN kế toán thanh toán lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi các khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.

5. Kế toán tiền lương: Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng Quy chế lương và các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi BHXH, BHYT, BHTN.

6. Kế toán bán hàng: Căn cứ vào quy định của DN, căn cứ vào yêu cầu lĩnh vực ngành nghề công ty kinh doanh kế toán lập hoá đơn hoá đơn, lập chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng báo cáo bán hàng.
7. Kế toán công nợ: Căn cứ hoá đơn bán hàng và chứng từ bán hàng, kế toán tổng hợp lên công nợ phải thu, phải trả, lập kế hoạch thu nợ, giãn nợ và kỹ năng đòi nợ, giãn nợ.

8. Kế toán tổng hợp: Phân loại chứng từ, phân tích chứng từ, cập nhật thông tin theo ngày lên báo cáo, lập báo cáo, phân tích số liệu cho ý kiến với ban quản lý tài chính hoặc kế toán trưởng.

9. Kế toán trưởng: Công việc của kế toán trưởng và phạm vi của kế toán trưởng, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của kế toán trưởng.

10. Kiểm soát nội bộ: Công việc của kiểm soát nội bộ và các phạm vi của kiểm soát nội bộ.

Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp lớn hay nhỏ để tuyển dụng và sắp xếp, phân chia công việc cho các thành viên trong bộ máy kế toán cho phù hợp.

Để có một bộ máy kế toán vận hành tốt tránh gian lận và sai sót thì kế toán trưởng hay trưởng phòng kế toán phải phân công công việc cho các thành viên theo nguyên tắc đan chéo.

Theo ketoanthucte.com

 

Avatar
admin

Comments are closed.