Cập nhật về hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020

Cập nhật về hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020

Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Sau đây là những cập nhật về hoá đơn điện tử mà các anh chị bộ phận Tài chính Kế toán cần nắm được về việc chuyển tiếp hoá đơn.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ 123/2020/NĐ-CP. Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

1.Cơ sở pháp lý về hoá đơn điện tử:

Cơ sở pháp lý về hoá đơn điện tử (Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam)

Nghị định 123/2020 chính thức gia hạn thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử đến 01/07/2022. Quy trình hoá đơn hiện tại có thể được áp dụng đến 30/06/2022.

2. Một số lưu ý về hoá đơn điện tử:

Ngoại trừ một vài nội dung cụ thể được bãi bỏ bởi Nghị định 123, phần lớn các quy định hiện hành về hoá đơn, chứng từ vẫn có hiệu lực tới 30/6/2022

 • Chính thức gia hạn thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử: Doanh nghiệp được phép tiếp tục sử dụng “hoá đơn giấy” và hoá đơn điện tử đã đăng ký theo quy định trước đây cho tới 30/06/2022
 • Thời điểm xuất hoá đơn: Trong trường hợp ngày xuất hoá đơn điện tử khác với ngày ký hoá đơn điện tử, thời điểm kê khai thuế là ngày xuất hoá đơn
 • Sử dụng hoá đơn điện tử: Hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không rơi vào trường hợp bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Xử lý hoá đơn có sai sót: Trong trường hợp sai sót liên quan tới mã số thuế, giá trị hoá đơn, thuế suất, số thuế, nội dung, người bán có thể:
  • Lập hoá đơn điện tử điều chỉnh đối với hoá đơn đã lập; hoặc
  • Xuất hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn bị sai sót
 • Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường:
  • Cơ qian có thẩm quyền không yêu cầu cung cấp hoá đơn giấy chuyển đổi từ hoá đơn điện tử
  • Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gâu ảnh hướng đến không thể truy cập mạng internet, người có thẩm quyền thực hiện tra cứu thông tin hoá đơn điện tử theo hình thức nhắn tin
 • Các điểm lưu ý khác:
  • Phải lập hoá đơn cho trường hợp cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá
  • Hướng dẫn mới về uỷ quyền cho một bên thứ 3 xuất hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ
  • Cho phép doanh nghiệp trực tiếp gửi dữ liệu hoá đơn điện tử cho Cơ quan thuế mà không cần đơn vị cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Nếu bạn cần tư vấn về các khoá học liên quan đến kế toán tài chính và kế toán quản trị, vui lòng liên hệ Tình:

 • Điện thoại: 0934 128 486 (Zalo, Viber…)
 • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn

Hoặc tham khảo thêm các khoá học về Kế toán quản trị theo các đường dẫn sau đây:

Avatar
Quynh Mai

Comments are closed.