Những truy vấn phổ biến của cơ quan thuế

Blogkienthuckinhte xin chia sẻ đến các anh/chị thuộc bộ phần Tài chính Kế toán về những truy vấn phổ biến của cơ quan thuế (trích nguồn từ Công ty TNHHH Deloitte Việt Nam) sau đây:

1. Các vấn đề chung:

STTHạng mụcCác truy vấn thường gặp
1Ưu đãiƯu đãi đối với thu nhập khác phát sinh ngoài địa bàn / lĩnh vực ưu đãi
2Doanh thuCác khoản giảm trừ doanh thu không đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ (điều chỉnh giá, giảm trừ doanh thu, hàng bán trả lại)
3Giá vốnCác khoản điều chỉnh giá không có đầy đủ hồ sơ chứng từ
4Dự phòngTrích lập dự phòng không theo quy định của Thông tư hiện hành (cơ sở trích lập / hồ sơ chứng từ)
5Trích trướcTrích trước chi phí cho người lao động không được thanh toán trước thời điểm quyết toán thuế TNDN
6Lao độngChi phí lương, thưởng, phúc lợi không có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định (đặc biệt là đối với chi phí lương, thưởng của chuyên gia nước ngoài)
7Lao độngLương làm thêm giờ vượt mức giới hạn theo quy định (rủi ro tiềm tàng)
8Khấu haoChi phí khấu hao vượt khung theo quy định
9Chi phí chungChi phí trả cho bên liên kết không có hồ sơ chứng từ chứng minh
10Chi phí chungCác chi phí không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí có hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn…

2. Doanh nghiệp sản xuất:

STTHạng mụcCác truy vấn thường gặp
1Ưu đãiƯu đãi đối với các hoạt động / dự án đầu tư mở rộng qua nhiều thời kỳ và việc phân bổ thu nhập giữa các lần mở rộng
2Doanh thuDoanh thu được xác định tại thời điểm bàn giao hàng hoá dịch vụ hay tại thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan?
3Giá vốnGiải trình các bút toán điều chỉnh riêng lẻ
4Giá vốnTruy vấn chi phí hàng lỗi hỏng, chi phí nguyên vật liệu sử dụng vượt định mức
5Giá vốnGiải trình về cách thức hạch toán / phân bổ giá vốn nhằm kiểm tra nguyên tắc chi phí tương ứng với doanh thu
6Khấu haoHồ sơ chứng từ đối với các tài sản cố định gắn liền với đất
7Khấu haoPhân biệt chi phí sửa chửa hay chi phí nâng cấp / cải tạo
8Chi phí chungHồ sơ chứng từ đối với các chi phí chuyển giao khoa học công nghệ, nhượng quyền thương mại
9Thu nhập khácẤn định doanh thu đối với các khoản hàng mẫu, hàng dùng thử, máy móc không cần thanh toán nhận từ bên liên kết

3. Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ:

STTHạng mụcCác truy vấn thường gặp
1Ưu đãiTrường hợp áp dụng theo địa bàn, đánh giá về việc thu nhập phát sinh trên địa bàn nào
2Doanh thuThời điểm ghi nhận doanh thu, có rủi ro về việc ghi nhận doanh thu sau ngày hoàn thành không?
3Doanh thuCác khoản điều chỉnh giảm giá không đủ hồ sơ chứng từ, trích trước chiết khấu thương mại
4Giá vốnNếu theo dõi dự án, có thể yêu cầu tập hợp doanh thu / giá vốn theo từng dự án để đánh giá, đảm bảo nguyên tắc chi phí tương ứng với doanh thu
5Chi phí bán hàngTập trung phân tích kĩ các chi phí bán hàng / chương trình khuyến mại (có thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hay không?)

Nếu bạn cần tư vấn về các khoá học liên quan đến kế toán tài chính và kế toán quản trị, vui lòng liên hệ Tình:

 • Điện thoại: 0934 128 486 (Zalo, Viber…)
 • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn

Hoặc tham khảo thêm các khoá học về Kế toán quản trị theo các đường dẫn sau đây:

Cập nhật về hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020

Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Sau đây là những cập nhật về hoá đơn điện tử mà các anh chị bộ phận Tài chính Kế toán cần nắm được về việc chuyển tiếp hoá đơn.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoá đơn, chứng từ 123/2020/NĐ-CP. Nghị định này quy định việc quản lý, sử dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

1.Cơ sở pháp lý về hoá đơn điện tử:

Cơ sở pháp lý về hoá đơn điện tử (Nguồn: Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam)

Nghị định 123/2020 chính thức gia hạn thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử đến 01/07/2022. Quy trình hoá đơn hiện tại có thể được áp dụng đến 30/06/2022.

2. Một số lưu ý về hoá đơn điện tử:

Ngoại trừ một vài nội dung cụ thể được bãi bỏ bởi Nghị định 123, phần lớn các quy định hiện hành về hoá đơn, chứng từ vẫn có hiệu lực tới 30/6/2022

 • Chính thức gia hạn thời điểm bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử: Doanh nghiệp được phép tiếp tục sử dụng “hoá đơn giấy” và hoá đơn điện tử đã đăng ký theo quy định trước đây cho tới 30/06/2022
 • Thời điểm xuất hoá đơn: Trong trường hợp ngày xuất hoá đơn điện tử khác với ngày ký hoá đơn điện tử, thời điểm kê khai thuế là ngày xuất hoá đơn
 • Sử dụng hoá đơn điện tử: Hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh không rơi vào trường hợp bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Xử lý hoá đơn có sai sót: Trong trường hợp sai sót liên quan tới mã số thuế, giá trị hoá đơn, thuế suất, số thuế, nội dung, người bán có thể:
  • Lập hoá đơn điện tử điều chỉnh đối với hoá đơn đã lập; hoặc
  • Xuất hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn bị sai sót
 • Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường:
  • Cơ qian có thẩm quyền không yêu cầu cung cấp hoá đơn giấy chuyển đổi từ hoá đơn điện tử
  • Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gâu ảnh hướng đến không thể truy cập mạng internet, người có thẩm quyền thực hiện tra cứu thông tin hoá đơn điện tử theo hình thức nhắn tin
 • Các điểm lưu ý khác:
  • Phải lập hoá đơn cho trường hợp cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá
  • Hướng dẫn mới về uỷ quyền cho một bên thứ 3 xuất hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ
  • Cho phép doanh nghiệp trực tiếp gửi dữ liệu hoá đơn điện tử cho Cơ quan thuế mà không cần đơn vị cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Nếu bạn cần tư vấn về các khoá học liên quan đến kế toán tài chính và kế toán quản trị, vui lòng liên hệ Tình:

 • Điện thoại: 0934 128 486 (Zalo, Viber…)
 • Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn

Hoặc tham khảo thêm các khoá học về Kế toán quản trị theo các đường dẫn sau đây:

4 điều cần biết để áp dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 123/2020

Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực vào 1/7/2022 sau khi Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 119/2018/NĐ-CP hết hiệu lực. Để tăng tính chủ động cho kế toán và doanh nghiệp trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, blodkienthuckinhte sẽ nêu 4 điều cần biết để áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định như sau:

 1. Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022 và được Chính Phủ, Tổng cục Thuế và các cơn quan thuế khuyến khích áp dụng trước thời hạn, sử dụng sớm để nhận được lợi ích lâu dài. Theo quy định, quy trình hoá đơn hiện tại có thể áp dụng đến hết 30/6/2022
 2. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020”
 3. Xử lý hóa đơn giấy đã đặt in, phát hành trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Nghĩa là doanh nghiệp đang sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử thì sẽ tiếp tục được sử dụng đồng thời cả 02 hình thức hóa đơn này đến 30/6/2022.
 4. Cục Thuế đặt in hóa đơn để bán cho các đối tượng sau:
  • Trong trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sau đây sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in:
   • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
   • Doanh nghiệp vừa và nhỏ khác theo quy định.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố (theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 123/2020)

Lưu ý: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng. Đồng thời, cơ quan thuế có giải pháp để doanh nghiệp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế theo quy định.

CMA là chứng chỉ gì?

 CMA là chứng chỉ gì?
Câu hỏi “CMA là chứng chỉ gì?” đang được rất nhiều người quan tâm. CMA là tên viết tắt của Certified Management Accountant, đây là chứng chỉ về kế toán quản trị do Hiệp hội IMA (Institute of Management Accountants) của Hoa Kỳ cấp. Theo thói quen một số người gọi tắt CMA là Chứng chỉ CMA Mỹ
Young Asia businesswoman using mobile phone call receiving purch
Để có thể hoàn thành và lấy chứng chỉ CMA Hoa Kỳ (Mỹ), học viên cần trải qua 2 phần thi. Trong đó, mỗi phần sẽ thi trong thời gian 4 tiếng với 100 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận. Vì CMA là chứng chỉ kế toán quản trị của Mỹ nên học viên sẽ học và thi hoàn toàn tiếng Anh. Học viên sẽ thi hoàn toàn trên máy tính tại các địa điểm thi do IMA ủy quyền tổ chức.
Để tìm hiểu thêm CMA là chứng chỉ gì?, mời bạn truy cập vào bài viết để hiểu hơn về Chứng chỉ CMA Hoa Kỳ (Mỹ)
Tại FTMS, thời lượng học và ôn tâp cho mỗi phần của CMA khoảng trong vòng 3 tháng. Các lớp được khai giảng khá thường xuyên, chủ yếu học vào buổi tối và cuối tuần. Như vậy, để có thể lấy chứng chỉ CMA Hoa Kỳ (Mỹ), học viên chỉ mất khoảng từ 6-8 tháng cho việc ôn luyện và thi.
Group of Asia young creative people in smart casual wear discuss
Ngoài việc học và thi, để có thể lấy chứng chỉ CMA Hoa Kỳ (Mỹ), học viên được yêu cầu phải tốt nghiệp các trường Đại học được CMA công nhận và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực kế toán và tài chính. Trong trường hợp, học viên không tốt nghiệp trường Đại học thuộc danh sách các trường đại học được IMA công nhận, học viên được phép gửi hồ sơ cho IMA yêu cầu xem xét lại về điều kiện đầu vào.
Để biết bằng tốt nghiệp của mình có thuộc các trường Đại học được IMA hay không, các bạn vui lòng liên hệ FTMS với thông tin bên dưới nhé:
Điện thoại: 0934 128 486 (Zalo, Viber…)
Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn
Khoá học luyện thi chứng chỉ CMA Hoa Kỳ, sẽ được khai giảng tại FTMS TP.HCM vào tháng 3/2021, mời bạn xem ưu đãi học phí CMA (chỉ từ 23 triệu / phần)

BẠN CÓ BIẾT CON ĐƯỜNG TẮT ĐỂ ĐẾN VỚI KPMG?

 BẠN CÓ BIẾT CON ĐƯỜNG TẮT ĐỂ ĐẾN VỚI KPMG? 
 Với nhiều người KPMG có lẽ là một “giấc mơ” trong ngành kế toán – kiểm toán. Để trở thành nhân viên chính thức của KPMG, bạn sẽ phải vượt qua 4 vòng thi vô cùng “KHẮC NGHIỆT” bao gồm:
1. Online application
2. Abilities assessments
3. KPMG Career Launchpad
4. Final stage – Meet our Partners
53661815_2405163976174330_6830419531735760896_n
FTMS SẼ TIẾT LỘ CON ĐƯỜNG TẮT GIÚP BẠN TIẾN GẦN HƠN VỚI KPMG
THAM GIA NGAY CUỘC THI HỌC BỔNG JTS 2019:
 Top 15 bạn đạt giải (dành cho sinh viên năm 3 hoặc năm 4) sẽ được vào thẳng vòng KPMG Career Launchpad (được miễn vòng hồ sơ (Online Application) và vòng offline test (Abilities Assessments)) để có cơ hội được tuyển vào “Chương trình tuyển dụng nhân viên chính thức” hoặc “Chương trình tuyển thực tập sinh” của KPMG năm 2019.
 Nhận học bổng lên tới 50% chương trình ACCA/FIA tại FTMS TP.HCM.
 Click ngay để xem chi tiết:http://tinyurl.com/JTS2019
 Đăng ký tham dự talk show tại trường hoặc theo link: http://bit.ly/talkshowJTS
 Tham gia ngay bài thi online:http://bit.ly/JTS2019
==============
FTMS – The leading training organization in professional Accounting & Finance
 Đăng ký học/tư vấn: https://goo.gl/a79gwj
►๖ۣۜW: www.ftmsglobal.edu.vn
►๖ۣۜE: info@ftmsglobal.edu.vn
 0987 290 321 (Ms.Thảo)
#ACCA #FIA #JTS2019 #FTMSTPHCM #KPMG

4 LỢI THẾ KHI THAM GIA CUỘC THI JTS2019

Nếu bạn còn ngần ngại tham gia cuộc thi học bổng JTS2019 của FTMS TP.HCM, hãy tham khảo 4 lợi thế sau dành cho các thí sinh:

4-loi-ich-khi-tham-gia-JTS-2019_1200x1200
✨ Cơ hội sở hữu học bổng ACCA/FIA danh giá tại FTMS lên đến 50% học phí (Tổng quỹ học bổng lên đến 2 tỷ đồng)

✨ Top 15 bạn đạt giải (dành cho sinh viên năm 3 hoặc năm 4) sẽ được vào thẳng vòng KPMG Career Launchpad (được miễn vòng hồ sơ (Online Application) và vòng offline test (Abilities Assessments)) để có cơ hội được tuyển vào “Chương trình tuyển dụng nhân viên chính thức” hoặc “Chương trình tuyển thực tập sinh” của KPMG năm 2019.

✨ Nhận hỗ trợ gói lệ phí ACCA đặc biệt: Dành cho tất cả sinh viên tham gia cuộc thi Học bổng JTS 2019 khi nộp hồ sơ đăng ký ban đầu với FTMS TP.HCM trước ngày 25/3/2019, sinh viên chỉ cần đóng GBP20 (tương đương 680K) sẽ được nhận ngay gói lệ phí ACCA bao gồm phí đăng ký ban đầu (initial fee), miễn phí thường niên năm 2019 và lệ phí miễn môn chỉ còn GBP20/môn

✨ Được training miễn phí kỹ năng tham dự phỏng vấn

Tham gia ngay: www.goo.gl/DCMhcB

Xem chi tiết về cuộc thi:www.tinyurl.com/JTS2019
==============
FTMS – The leading training organization in professional Accounting & Finance
Đăng ký học/tư vấn: https://goo.gl/a79gwj
►๖ۣۜW: www.ftmsglobal.edu.vn
►๖ۣۜE: info@ftmsglobal.edu.vn
0987 290 321 (Ms.Thảo)
#ACCA #FIA #JTS2019 #FTMSTPHCM

5 cuốn sách dành cho các sỹ tử CFA

Kể từ sau cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2008, các tiêu chuẩn tuyển dụng trong ngành tài chính ngân hàng trở nên khắt khe hơn. Và cũng từ đó, CFA chính là điểm cộng cho hồ sơ của các ứng viên đang muốn làm việc trong lĩnh vực đầu tư & tài chính hết sức cạnh tranh. Những người muốn làm việc cho các quỹ phòng ngừa rủi ro hay ngành quản lý đầu tư càng không thể bỏ quên CFA.

Nếu bạn đã quyết tâm theo đuổi con đường Đầu tư Tài chính và chọn CFA để trang bị nền tảng kiến thức thì không nên bỏ qua 5 cuốn sách tham  tham khảo dành cho kỳ thi CFA sau đây.

1. CFA Basics: Pre-Level 1: The Schweser Study Guide to Getting Started, tác giả TS. Bruce Kuhlman.

Như tên gọi của nó, cuốn sách hướng đến cung cấp kiến thức cơ bản cho những người mới bắt đầu và chưa tham gia thi CFA cấp độ 1. Đây là cuốn sách lý tưởng cho những người không thuộc chuyên ngành, không biết nhiều về kế toán và tài chính. Điểm mạnh của cuốn sách này là cấu trúc và cách viết đơn giản, dễ hiểu và dễ theo dõi. Nó cung cấp cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh về CFA do đó những người mới nhập cuộc sẽ không cảm thấy lạc lõng khi mới bước chân vào cuộc đua. Còn nếu bạn là dân tài chính, hãy thoải mái bỏ qua cuốn sách này mà tiến ngay đến những quyển curriculum (giáo trình).

2. Bộ sách Schweser Studynotes CFA Exam (Level 1-3)

Đây là bộ sách được sử dụng nhiều nhất và cũng hiệu quả nhất để chuẩn bị cho kỳ thi CFA. Bộ sách rất thích hợp để tổng hợp lại kiến thức bên cạnh cuốn curriculum.

3. Stalla CFA Level 1 Study System (Study Guides, Lecture Notes, Passmaster Cd, Multimedia Lecture Disc, Flashcards)

Điều đem đến cho Stalla sự khác biệt đó là chương trình phần mềm kèm theo cuốn sách. Nhờ có những chương trình hỗ trợ này, có thể nhiều người sẽ thấy việc đọc sách trở nên dễ dàng hơn và thích thú hơn với những cách đọc sách có tương tác.

4. Equity Asset Valuation (CFA Institute Investment Series)

Đây là cuốn sách rất quan trọng và được nhiều người dùng vì nó bao gồm 4 khía cạnh then chốt trong ngành định giá cổ phiếu. DDM (mô hình chiết khấu cổ tức), mô hình dòng tiền tự do, phương pháp bội số giá và thu nhập thặng dư. Cuốn sách này không chỉ tốt đối với những người học CFA (đặc biệt ở level 2) mà còn là cuốn sách tham khảo bổ ích đối với những ai đang làm trong ngành thẩm định giá cũng như ngành quản lý tài sản đầu tư. Bên cạnh đó với cách viết mạch lạc, triển khai ý rõ ràng kèm nhiều ví dụ chứng minh cũng là những điểm tốt của Equity Asset Valuation.

5. Quantitative Investment Analysis (CFA Institute Investment Series)

Nếu vẫn còn mắc kẹt trong mê cung số liệu thì đây là cuốn sách rất đáng để bạn dành ra một khoảng thời gian đọc nó. Ngoài những mảng như phân tích báo cáo tài chính, giá trị thời gian của dòng tiền thì Quantitative Investment Analysis đi sâu vào lĩnh vực số liệu. Đây sẽ là cuốn sách ưa thích của những ai làm việc trong mảng này.

(Theo Trí thức trẻ/askivy)

Mời bạn tham dự buổi hội thảo & học thử CFA – Phân tích đầu tư tài chính sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2018 sẽ diễn ra tại FTMS TP.HCM
► Thời gian: 18g30 thứ Tư ngày 19/9/2018
 Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
 Link đăng ký: https://goo.gl/KL2oWm
Liên hệ:

Hotline: 0987 290 321 (Ms. Thảo)
Điện thoại văn phòng: (028) 3930 1667
Tư vấn viên:

Trần Thị Tình (ĐTDĐ: 0934 128 486, email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn, skype: tinhtran0903)
Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ĐTDĐ: 0987 290 321, email: ngocthao@ftmsglobal.edu.vn, skype: ngocthao1202)
Phan Thị Ngọc Anh (ĐTDĐ: 0938 310 145, email: anhphan@ftmsglobal.edu.vn, skype: phanngocanhtdt125)

7 chứng chỉ mà chuyên gia đầu tư cần có

Trong lĩnh vực tài chính & đầu tư, bạn có thể bị áp đảo bất cứ lúc nào nếu bạn chưa quen với “đấu trường” này. Có vẻ như bất cứ ai cũng có thể tự xưng là một cố vấn đầu tư. Thậm chí, báo chí vẫn thường đưa tin là các nhà đầu tư không may bị lừa bởi một “cố vấn đầu tư”.
Với các nhà đầu tư thông thái (ngay cả những người đầu tư lần đầu tiên) đều dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng, trước khi giao phó số tiền kiếm được của họ cho bất kỳ ai. Trong khi bạn có thể mong muốn kiếm tiền và kiếm tiền, hãy dành thời gian để hiểu một cố vấn đầu tư thực sự là ai và họ có thể làm gì và không thể làm gì cho bạn. Cuối cùng có thể xác định xem đầu tư của bạn có thành công hay không. Bước đầu, để hiểu được điều này thì bạn cần xác định cố vấn đầu tư của bạn có đáng tin hay không thông qua những những chứng nhận mà cố vấn đầu tư của bạn nên có.
Điều gì có nghĩa là nếu chuyên gia tài chính của bạn tuyên bố được chứng nhận? Nếu bạn đang xem xét một cố vấn đầu tư cụ thể, và họ đang yêu cầu được chứng nhận, điều này có thể dễ dàng được kiểm tra. Bạn thực hiện việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách truy cập trang web của Hội đồng quản trị tài chính của các tiêu chuẩn. Tại đây bạn sẽ có thể xem tư vấn đầu tư có được chứng nhận là chuyên gia hay không và liệu chứng nhận của họ đã từng bị tạm ngưng hoặc thu hồi hay chưa. Cũng sẽ có một số điện thoại được liệt kê nơi bạn có thể và hỏi họ về bất kỳ biện pháp kỷ luật nào đã được thực hiện.
Tư vấn đầu tư mà tôi đang xem xét tuyển dụng, có thông tin xác thực không? Điều quan trọng là phải hiểu rằng không có luật nào, đòi hỏi các cố vấn đầu tư phải có giấy chứng nhận. Trong khi một số chuyên gia tài chính sẽ có bằng chứng, nhiều người khác thì không. Điểm mấu chốt là bạn phải sẵn sàng để kiểm tra các thông tin người, hoặc thiếu chúng và cảm thấy thoải mái với những gì bạn tìm thấy.
Nhà tư vấn đầu tư của tôi nên có kiến thức nền tảng nào? Điều quan trọng là phải hiểu rằng các cố vấn đầu tư, trên thực tế nhiều chuyên gia tài chính, đến từ tất cả các nền tảng giáo dục và chuyên nghiệp khác nhau. Nếu họ nói rằng họ có một bằng chứng xác thực nào đó, thì điều quan trọng là hỏi ý nghĩa của nó, họ phải làm gì để kiếm được nó, và nó ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược đầu tư của họ. Bạn cũng nên hỏi về tổ chức đã cấp chứng nhận và cảm thấy tự do để liên hệ với họ. Bạn sẽ muốn hỏi tổ chức những gì các cá nhân đã làm để kiếm được rằng thông tin xác thực cụ thể và cho dù họ vẫn còn trong tình trạng tốt với nó.
Những chứng nhận nào là phổ biến nhất và được công nhận rộng rãi nhất? Các chứng nhận sau đây được công nhận rộng rãi nhất trong ngành dịch vụ tài chính:

Chuyên viên phân tích tài chính (CFA)
Kế hoạch tài chính được công nhận (AEP)
Kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP)
Chuyên viên tư vấn đầu tư (CIC)
Đại lý bảo hiểm
Tư vấn tài chính (ChFC) CLU)
Chuyên gia tài chính cá nhân (PFS)

Mời bạn tham dự buổi hội thảo & học thử CFA – Phân tích đầu tư tài chính sẽ diễn ra vào ngày 19/9/2018 sẽ diễn ra tại FTMS TP.HCM

► Thời gian: 18g30 thứ Tư ngày 19/9/2018
 Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Itaxa, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
 Link đăng ký: https://goo.gl/KL2oWm

Liên hệ:

Hotline: 0987 290 321 (Ms. Thảo)
Điện thoại văn phòng: (028) 3930 1667
Tư vấn viên:

Trần Thị Tình (ĐTDĐ: 0934 128 486, email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn, skype: tinhtran0903)
Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ĐTDĐ: 0987 290 321, email: ngocthao@ftmsglobal.edu.vn, skype: ngocthao1202)
Phan Thị Ngọc Anh (ĐTDĐ: 0938 310 145, email: anhphan@ftmsglobal.edu.vn, skype: phanngocanhtdt125)